Seafarers

Para sa mga kababayang seafarers: alamin ang inyong karapatan sa gitna ng COVID-19 pandemic! Testing for COVID-19 Kailan dapat magpa-test for COVID-19?  Ang tamang protocol sa pagharap sa COVID-19 ay ito: TEST first, TREAT, then ISOLATE.  Kaya kung kayo ay may sintomas, agad kayong dapat magpa-test. Ang tawag sa lahat ng nagpapa-test na may sintomas … Continue reading Seafarers