TAGALOG

FAQ on the mandatory collection of PhilHealth premium AMONG FILIPINOS OVERSEAS

Ang pandemya ay kasalukuyang nagdudulot ng malawakang kawalan ng trabaho at kabuhayan. Sa kasalukuyan, milyon-milyong OFWs ang nawalan ng trabaho at tinatayang 420,000 OFWs ang sapilitang uuwi dahil dito. Sa loob at labas ng bansa, nakapanlulumo ang kawalan ng ayuda mula sa sariling gobyerno lalo na para sa mga manggagawa, OFWs at mahihirap. Kasabay nito ang kawalan ng mass testing at kawalan ng proteksyon para sa mga healthcare frontliners na bumubuo ng 10% ng mga namamatay sa COVID-19 sa Pilipinas sa ngayon. 

Sa halip na pawiin ang paghihirap ng mga Pilipino sa labas ng bansa, dinagdagan pa ni Pangulong Duterte ang pasanin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpataw ng saplitang koleksyon ng PhilHealth premium sa lahat ng Pilipino sa labas ng bansa na may mabigat na penalty para sa di pagbabayad. 

Dahil sa malakas na pagtutol ng mga migrante, sinuspindi ni Duterte ang koleksyon ng premium. Ngunit ito panandalian lamang at muling mangongolekta ang PhilHealth simula June 2020. Malinaw na ang mandatory membership at premium increase ay patunay na ang mga migrante ay gatasang baka lamang para sa gobyerno alinsunod sa malawakan at matagal nang labor export policy nito. 

Ano ang nilalaman ng memorandum circular?

Inaatas ng PhilHealth memo na ito, alinsunod sa Universal Healthcare (UHC) Law, ang sapilitang membership sa PhilHealth at pagbabayad ng lahat ng overseas Filipinos ng 3% ng kanilang buwanang kita o monthly salary para sa PhilHealth premium. Ito ay tataas hanggang sa 5% pagdating ng 2024-2025.

Ano ang penalty sa hindi pagbabayad?

Ang mga miyembro na hindi kakayaning magbayad matapos ang due date ay papatawan ng multa at pagbabayarin ng lahat ng di-nabayaran, na may kasamang buwanang compounded o pinatong na interes na 1.5%.

Sino ang apektado nito?

Sapilitang pagbabayarin ang lahat ng overseas Filipinos o Pilipinong passport holders kasama ang:

 1. Land-based OFWs
 2. Seafarers at sea-based OFWs
 3. Dual citizens
 4. Permanent residents
 5. Undocumented
 6. Overseas Filipinos in distress

Paano maaapektuhan ang mga OFWs?

Gawa na ang regular na pag-aambag sa PhilHealth ay bahagi ng OEC (Overseas Employment Certificate) requirements, walang ibibigay na OEC sa mga OFWs na hindi makakabayad sa kani-kanilang mga bayarin sa PhilHealth. Napako ang pangako ni Pangulong Duterte na tanggalin ang OEC. Ngayon, magkakaroon pa ito ng requirements tulad sa regular na  pagbabayad sa PhilHealth premiums.

Paano maaapektuhan ang mga undocumented, dual citizens and permanent residents o green card holders?

Ang mga undocumented, dual citizens at permanent residents ay apektado pa rin hangga’t may transaksyon pa sa mga embahada at konsulado gaya ng mga pag-proseso sa renewal ng mga pasaporte. Sa gitna na mga transaksyong ito maniningil ang gobyerno para sa di-nabayarang premium. Ito ang naranasan noong isinabatas ng diktador na si Ferdinand Marcos ang EO 857 o sapilitang remittances (padala) sa mga migranteng manggagawa noong 1970’s.

Ano ang UHC Law?

Ang Universal Healthcare o UHC Law ang batas na inaprubahan mismo ni Pangulong Duterte na nagtatakda ng mandatory na pagsapi sa PhilHealth at pagtaas ng mga premium. Ipinapatupad lamang ng PhilHealth ang nakasaad sa probisyon ng UHC law. Kaya naman, hangga’t di pa inaamyendahan ang UHC Act, inaaasahan natin na sisingilin pa rin ang mga overseas Filipinos matapos man ang pag-suspindi ng koleksyon.

Bakit kailangang tutulan ang PhilHealth mandatory membership at premium increase? 

Ito ay dagdag pasanin sa kalakhan ng overseas Filipinos na hindi naman mapakikinabangan ang serbisyong ito dahil wala namang accredited hospitals o healthcare services ang PhilHealth sa labas ng Pilipinas. Maliban pa dito, karamihan sa mga overseas Filipinos ay may sariling mga healthcare insurance dahil sa requirement ito sa pagtatrabaho kaya’t malinaw na dagdag bayarin lang itong PhilHealth at patunay na tayong mga overseas Filipinos ay ginagawa lamang gatasan para matustusan ang pangangailangan sa budget ng UHC.

Dahil sa malakas na pagtutol ng mga kababayan abroad, na-suspundi ang pagpapatupad ng mandatory na pagsapi at koleksyon ng PhilHealth. Bakit kailangan pa itong tutulan?

Hindi sagot ang pagsuspindi dahil matapos ang panahon ng suspension tuloy ang koleksyon. Ayon mismo sa Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth na si Dr. Shirley Domingo, simula June 2020 uumpisahan na nilang ipapatupad ang bagong premium increase batay sa sinasaad ng UHC. Kaya’t nananawagan tayo hindi lamang ng pag-suspindi kundi pati ang  tuluyang pagbasura sa sapilitang koleksyon at pagtaas (increase) sa premium nito. Pero magaganap lamang ito kapag na-amyendahan ang UHC.

Ano ang magagawa natin?

Makiisa sa panawagang ibasura ang mandatory membership at premium increase. Singilin natin si Pangulong Duterte sa kanyang pangako na gawing boluntaryo ang pagsapi ng mga overseas Filipinos sa PhilHealth. Hamunin natin si Duterte na gawing urgent o kagyat ang mga isinusulong na pag-amyenda sa UHC. Gayundin, pagtulungan natin na kumbinsihin ang mga representante sa Kongreso na aprubahan ang pag-amyenda sa UHC sa pamamagitan ng pag sang-ayon sa House Bill 6698 na isinumite ng Makabayan Bloc.

Maaaring sumulat sa mga representante sa Kongreso partikular sa mga myembro ng House Committee on Health at ang kanilang email ay horhealth@yahoo.com

Reference:

 1. PhilHealth mandatory membership and premium increase language
 2. Filipino migrant groups’ joint statement 
 3. Makabayan bloc’s House bill 6698 to amend the Universal Healthcare Act
 4. Overseas Filipinos’ global online rally against the mandatory membership and premium increase (video) 
 5. Garry Martinez on the background and context of Philhealth mandatory membership and premium increase

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s