Seafarers

Para sa mga kababayang seafarers: alamin ang inyong karapatan sa gitna ng COVID-19 pandemic!

Testing for COVID-19

Kailan dapat magpa-test for COVID-19? 

Ang tamang protocol sa pagharap sa COVID-19 ay ito: TEST first, TREAT, then ISOLATE. 

Kaya kung kayo ay may sintomas, agad kayong dapat magpa-test. Ang tawag sa lahat ng nagpapa-test na may sintomas ay “Person Under Investigation” (PUI).  

Kung kayo naman ay walang sintomas at nasa loob ng quarantine, kayo ay Person Under Monitoring (PUM) at nagiging second priority para sa testing upang ma-isolate ang mga positive sa mga negative at upang hindi magkahawahan. Ito ay dahil magkaiba ang protocol ng monitoring sa investigation. Pagkatapos ng quarantine period, dapat kayong muling ma-check for COVID-19 bago ma-discharge. 

Occupational health and safety

Ano ang protocol matapos madeklara ang quarantine sa barko?

Mula nang madeklara ang quarantine sa barko, lahat ng pasahero at crew members ay dapat sumailalim sa testing, treatment at isolation.  PUM na sila lahat. Paglabag sa quarantine isolation protocol ang pag-utos sa crew na alagaan ang mga pasahero, linisin ang mga cabin at labhan ang mga ginamit na linen. Ang crew ay walang medical training at wala ring sapat na personal protective equipment (PPE) para sa medical emergency at viral infection. Kung paanong ang mga pasehero  ay dapat “contained” lamang sa kanilang kwarto, gayundin ang karapatan ng crew members.  

Tungkulin ng shipowner o ng gobyerno na maglaan ng tauhan na may sapat na training sa medical emergency upang tulungan ang mga pasahero at crew, linisin at i-disinfect ang cabins at ibang parte ng barko, at magbigay ng pagkain at iba pang pangangailangan. 

Ang pag-utos at pagpapahintulot sa mga untrained crew na gumampan ng emergency health work ay isang malubhang kapabayaan ng shipowner, manning agency at ship master na sama-samang may pananagutan. Ito ay paglabag sa quarantine isolation protocol bilang maaaring magkaroon ng “crew to crew”, “crew to passenger”, at “passenger to crew” na hawaan. Maaaring itigil ito ng lokal na awtoridad sa port kung may complaint mula sa crew o pasahero ng barko. Ang ITF inspector ay maaari ding makontak upang itigil ito. 

OWWA compensation

May makukuha ba kaming compensation mula sa gobyerno?

Nagsimulang mag-release ang OWWA ng compensation ngunit itinigil ito upang hindi dumagsa  ang mga tao sa opisina sa gitna ng outbreak. Subaybayan ang mga anunsyo ng gobyerno para sa calamity loans.

Ang mga may sakit at disabled na crew ay maaaring mag-request ng sickness at disability assistance.

Post-employment medical assistance

May makukuha ba kaming tulong-medikal pag-disembark o pagbalik namin sa Pilipinas? 

Oo, karapatan ninyo na makakuha ng sick leave pay sa loob ng 130 days o hanggang ideklara kang “fit to work” bilang seafarer. Bukod sa paggamot sa karamdamang hatid ng COVID-19, karapatan mo ring makakuha ng comprehensive post-employment medical check-up. Kasama dito ang pag-test para sa cabin fever, psychological stress, post-traumatic stress disorder (PTSD), sakit sa puso kaugnay ng stress, alta-presyon, diabetes at immunity disorder. 

Ayon sa POEA, kailangang tumawag o mag-report sa manning agency sa loob ng 72 oras paglapag sa Pilipinas para sa medical check-up. Ang mga hindi pa nakakapag-report habang nasa quarantine ay maaari pang mag-report dahil ang medical quarantine ay considered na extension ng inyong trabaho sa barko.

POEA contract and CBA contract

Ano ang mga karapatan namin ayon sa kontrata?

Sa ilalim ng POEA contract, kayo ay may karapatan sa kabuuang sahod hanggang sa petsa ng disembarkation kasama ang leave pay. Kung kayo ay may sakit, may karapatan kayo sa sick pay katumbas ng inyong basic pay hanggang 120 days o hanggang ideklara kayong “fit to work”. 

Dagdag pa rito, kung kayo ay magkasakit ng 120 days o 240 days mula disembarkation at di na kayo makapagtrabaho, kayo ay may karapatan sa disability benefit. Kasama sa sakit na tinutukoy dito ay ang PTSD, uncontrolled hypertension, diabetes, spinal injury, etc. Ang total permanent disability benefit ay umaabot sa $60,000. 

Kung kayo ay walang sakit o hindi disabled, makakakuha kayo ng one month termination pay at lahat ng kita at leave pay hanggang sa petsa ng disembarkation. Lahat ng gamot at bayad sa doktor ay sagot dapat ng shipowner at manning agency sa pamamagitan ng kanilang “Protection and Indemnity Clubs” o P&I Clubs.

Kung kayo ay may ITF CBA, ang termination pay ay katumbas ng 2 buwan na basic wage. Sa ilalim ng ITF CBA, ang sick pay ay 130 days at hindi 120 days tulad ng sa POEA. Dagdag dito, mas mataas ang sick pay at disability pay sa ilalim ng ITF CBA.

Ang ITF o International Transport Workers’ Federation ay isang unyon na kumakatawan sa mga seafarers; ang CBA o Collective Bargaining Agreement ay kasunduang nilalagdaan ng unyon at management ng kumpanya na nagsasaad ng pinagkasunduang sahod, benefits, at tungkulin ng mga manggagawa at gayundin ng tungkulin ng kumpanya.

Ano Ngayon Ang Dapat Naming Gawin?

Ang pinakamahalaga ay alam ninyo ang inyong mga karapatan. Makipagkaisa at makipagtulungan sa ibang crew members upang itaguyod ang mga karapatang ito. Kahit sa gitna ng isolation, sikapin ang regular na komunikasyon sa mga katrabaho at ipaalam sa kanila ang kanilang mga karapatan. Kumilos bilang isang grupo at hindi paisa-isa o hiwa-hiwalay upang mas malakas ang laban. Bantayan ang mga taktika ng mga manning agency at shipowner na manghati at mang-intriga. 

Alalahanin na ang mga kinatawan, doktor at managers ng kumpanya ay kumikilos para sa kapakanan ng shipowners, agency at ang “P&I clubs” upang lumiit ang anumang kompensasyon at bayarin mula sa paggiit ng karapatan ng mga crew members. Ang mahalaga ay alam ninyo ang inyong karapatan bilang crew at sama-sama ninyong iginigiit ito.

Abisuhan ang inyong mga kapamilya at kaibigan tungkol sa kondisyon at sikaping makuha ang kanilang suporta. Lilipas ang quarantine ngunit dapat patuloy na makipag-ugnayan sa mga kasama sa barko dahil ang laban ninyo ay tatagal nang higit pa sa inilagi ninyo sa quarantine. 

Alalahaning hindi kayo nag-iisa sa labang ito. Kasama ninyo ang iba pang organisasyon ng mga marino, OFWs, support organizations at iba pang marinong kumakaharap ng parehong suliranin. 

Para sa mga katanungan, kumontak sa:

Migrante International:

  • Hotline: 0921-270-9079
  • Facebook: @MigranteInternational

homeoffice@migranteinternational.org

http://www.migranteinternational.org

Migrante USA: 

International Seafarers Action Center Philippines Foundation Inc. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s